Het tweede luik in ons jubileumjaar: een kerstconcert in de Sint-Martinuskerk te Desselgem in samenwerking met
“De Gevoelige Snaar” uit Waregem. Iedereen van harte welkom op zaterdag 21 december 2019 om 19.30 uur.