Singhet Vro

Desselgems Zangkoor

In het kort

Het begon voor Singhet Vro in 1969. Het was dankzij Nelly Deboiserie en Trees Himpe dat er terug leven kwam in het Desselgemse koorleven. Zij vormden toen de stuwende kracht achter een gelegenheidsgroepje van een tiental vrouwen die de ‘Zingende Moeders’ genoemd werden.

Na enkele jaren werd Herman van Houcke aangesproken om de leiding over te nemen. Hij doopte het koor om tot ‘Vreugdekoor’.

De eerste mannen betraden het koor pas 10 jaar na de oprichting , wat de mogelijkheid gaf om vierstemmig te gaan zingen. Agnes Lecoutere nam een korte periode het dirigeerstokje ter hand en vanaf 1982 nam Hilde Coorevits, pas afgestudeerd aan het Lemmensinstituut, het roer over voor bijna 20 jaar. Dieter Staelens dirigeerde het koor tussen januari 2001 en mei 2002, gevolgd door Nico Ronsse, die tot 2014 de leiding had, met als hoogtepunt een viertal “vredesconcerten” in 2014, samen met orkest en drie andere koren.

Na een korte tussenperiode werd in 2015 een nieuwe dirigent bereid gevonden de leiding van het koor op zich te nemen, Joren Stoffels

Singhet Vro is een koor voor iedereen. Het koor luistert wel de vieringen op tijdens de belangrijkste hoogdagen maar daarnaast zingt het koor ook profane liederen in een enthousiaste en aangename sfeer. Het koor bestaat momenteel uit een 25-tal leden die wekelijks op woensdagavond samenkomen om te zingen onder de kundige leiding van Joren Stoffels.